Organizacja Dnia Działkowca

W związku z organizacją Dnia Działkowca, Zarząd ROD "Pszczółka Maja" zwraca się z apelem o zgłoszenia Działkowców chętnych do pomocy przy organizacji wydarzenia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Hanną Nowak, tel. 607 715 470.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

28.06.2024

Komunikat

Informujemy, że z dniem 27.05.2024 r. Pan Krzysztof Wolski (tel. 519 488 076) przejął obowiązki Gospodarza ROD "Pszczółka Maja".

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

27.05.2024

Kontener na zielone odpady

Informujemy, że dnia 06.05.2024 r. od godz. 9°° zostanie podstawiony kontener tylko na odpady zielone i gałęzie, które muszą być pocięte na odcinki o długości 0,5m.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

19.04.2024

Zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na podstawie uchwał Walnego Zebrania członków PZD, odbytego w dniu 12.04.2024 r., uchwalono wysokość opłat na pokrycie funkcjonowania ROD w 2024 r.
 1. Opłata ogrodowa – 0,95 zł/m² działki (w tym 0,13 zł/m² - partycypacja zgodnie z §151 ust.1 i 2 statutu PZD
  w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców).
 2. Składka członkowska – 6,00 zł (w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie,
  każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%).
 3. Opłata ogrodowa energetyczna w wysokości 15,00 zł od działki w ROD.
 4. Oplata ogrodowa wodna w wysokości 10,00 zł od działki w ROD.
 5. Opłata za wywóz śmieci z ROD w wysokości 90,00 zł od działki w ROD.
 6. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 30,00 zł.
 7. Opłata za 1m³ zużytej wody wg faktury z PWiK Gniezno, płatna po odczycie wodomierzy w miesiącu sierpniu.
 8. Opłata za 1 kWh zużytego prądu wg faktury z ENEA, płatna po odczycie liczników w miesiącu sierpniu i grudniu br.
 9. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców 500,00 zł.
 10. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców – 350,00 zł.
 11. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej – 450,00 zł.
Opłaty wymienione w poz. 1 – 6 należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2024 r.
Opłaty można wnosić na konto ROD
w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. o/Gniezno
nr konta: 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990
lub u skarbnika ROD ( tel. 607 715 470) podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD
w godz.16:00-18:00 w dniach:
23 maja 2024 r.; 20 i 27 czerwca 2024 r.
11 i 25 lipca 2024 r.; 8 i 22 sierpnia 2024 r.
5 i 19 września 2024 r.
10 października 2024 r.
Ostatnie wpłaty 11 października 2024 r.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

13.04.2024

Włączenie wody na terenie ROD

Informujemy, że dnia 30.03.2024 r. o godz. 10:00 planujemy włączenie wody – prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce przed niekontrolowanym wypływem wody. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych termin ten może być przesunięty w czasie, o nowym terminie poinformujemy w odrębnym komunikacie.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

09.03.2024

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym

ZARZĄD ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się
w dniu 12.04.2024 r.
Początek obrad:
W I terminie godz. 17:30, w II terminie* godz.18:00
*Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

10.02.2024


Zakaz wjazdu - zmiana terminu

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” informuje, że uchwałą Zarządu w celu utrzymania drożności alejek ogrodowych, zostaje zmieniony wcześniej ogłoszony termin wprowadzający zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych na teren ROD.
Bramy wjazdowe zostaną zamknięte w okresie od 10.11.2023 r. do 01.04.2024 r. lub do odwołania.
W przypadku pilnej konieczności wjazdu na działkę, prosimy o kontakt z Gospodarzem Ogrodu Panem Stefanem Nowakiem tel. 723 583 917.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

09.11.2023

Wyłączenie wody

Informujemy że od dnia 18.11.2023 r., lub w przypadku wcześniejszego wystąpienia przymrozków, zostanie wyłączona woda.
Prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce na okres zimowy.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

12.10.2023

Zakaz wjazdu

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” informuje, że uchwałą Zarządu z dnia 10.10.2023 r. w celu utrzymania drożności alejek ogrodowych, od dnia 18.11.2023 r. do dnia 01.04.2024 r., lub do odwołania, zostaje wprowadzony zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych.
W przypadku pilnej konieczności wjazdu na działkę, prosimy o kontakt z Gospodarzem Ogrodu Panem Stefanem Nowakiem tel. 723 583 917.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

12.10.2023

Kontenery na odpady

Informujemy, że od dnia 13.10.2023r. nie będą podstawiane do odwołania pojemniki na odpady komunalne oraz na tworzywa sztuczne i drobne elementy metalowe.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

12.10.2023

Kontener na zielone odpady

Informujemy, że w dniu 28.09.2023 r. od godz. 7°°, do dnia 29.09.2023 r. do godz. 12°° zostanie podstawiony kontener tylko na odpady zielone i gałęzie, które muszą być pocięte na odcinki o długości 0,5m.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

12.09.2023

Jak zostać Działkowcem

W linku poniżej zamieszczona jest informacja jak nabyć działkę w PZD i zostać Działkowcem.
 Jak zostać Działkowcem

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

16.08.2023

Dzień Działkowca

Zapraszamy na Dzień Działkowca w dniu 26 sierpnia 2023r. godz. 16°°. W programie atrakcje dla dzieci, wręczenie wyróżnień, ognisko i pieczenie kiełbasek, zabawa taneczna. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

12.08.2023

Odczyt stanu wodomierzy

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” informuje, że w dniach 17-19.08.2023 r. będą odczytywane stany wodomierzy. Odczyty będą dokonywane: w godz 9°° - 20°°. Upoważnionym przez Zarząd ROD do odczytu wodomierzy jest Pan Jacek Czernicki dz.nr1 tel. 737 567 005. Prosimy o udostępnienie wodomierzy do odczytu. W przypadku nieobecności użytkownika działki podczas terminowego odczytu wodomierzy stan licznika należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu lub osoby uprawnionej przez Zarząd. Uniemożliwienie odczytu licznika lub nie podanie jego stanu spowoduje naliczenie ryczałtu w wysokości 1,00 zł/m² działki. Opłaty za zużytą wodę będzie można uiścić podczas dyżuru skarbnika ROD w świetlicy ROD w dniach 24.08.,07.09., 21.09. oraz 05.10 br. w godz. 16°°-18°° lub na konto ROD w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA o/Gniezno nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

17.07.2023

Zaległe opłaty za użytkowanie działki

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie przypomina PT Działkowcom, że termin wnoszenia opłat za użytkowanie działki ustalonych na Walnym Zebraniu Członków PZD ROD „Pszczółka Maja” minął 30.06.2023 r. Prosimy o dokonanie opłat w ostatecznym terminie do 20.07.2023 r. W przypadku wpłaty na konto bankowe ROD prosimy o poinformowanie o tym fakcie Skarbnika ROD.
Brak wpłaty spowoduje wyłączenie dopływu energii elektrycznej do działki.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

12.07.2023

Szkolenie dla nowych działkowców

Informujemy działkowców, którzy nabyli prawa do działki w naszym Ogrodzie w latach 2019-2023, o szkoleniu dla nowych działkowców (§9 ust.1 pkt.2 regulaminu ROD). Szkolenie zostanie zorganizowane w siedzibie Kolegium Prezesów ROD Gniezno w dniu 21.06.2023 r. o godz. 16:00 w Gnieźnie, ul. Pocztowa 11, sala 305 (budynek byłych koszar). Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu na nasz adres mailowy rodpszczolkamajagniezno@wp.pl.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

31.05.2023

Kontener na zielone odpady

Informujemy, że w dniu 18.05.2023 r. od godz. 8°°, do dnia 19.05.2023 r. do godz. 12°° zostanie podstawiony kontener tylko na odpady zielone i gałęzie, które muszą być pocięte na odcinki o długości 0,5m.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

08.05.2023

Zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na podstawie uchwał Walnego Zebrania członków PZD, odbytego w dniu 21.04.2023 r., uchwalono wysokość opłat na pokrycie funkcjonowania ROD w 2023 r.
 1. Opłata ogrodowa – 0,85 zł/m² działki (w tym 0,12 zł/m² - partycypacja zgodnie z §151 ust.1 i 2 statutu PZD
  w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców).
 2. Składka członkowska – 6,00 zł (w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie,
  każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%).
 3. Opłata ogrodowa energetyczna w wysokości 15,00 zł od działki w ROD.
 4. Oplata ogrodowa wodna w wysokości 10,00 zł od działki w ROD.
 5. Opłata za wywóz śmieci z ROD w wysokości 90,00 zł od działki w ROD.
 6. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25,00 zł.
 7. Opłata za 1m³ zużytej wody wg faktury z PWiK Gniezno, płatna po odczycie wodomierzy w miesiącu sierpniu.
 8. Opłata za 1 kWh zużytego prądu wg faktury z ENEA, płatna po odczycie liczników w miesiącu sierpniu i grudniu br.
 9. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców 500,00 zł.
 10. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców – 350,00 zł.
 11. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej – 450,00 zł.
Opłaty wymienione w poz. 1 – 6 należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2023 r.
Opłaty można wnosić na konto ROD
w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. o/Gniezno
nr konta: 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990
lub u skarbnika ROD ( tel. 607 715 470) podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD
w godz.16:00-18:00 w dniach:
11 i 25 maja 2023 r.; 1 i 22 czerwca 2023 r.
6 i 20 lipca 2023 r.; 3 i 24 sierpnia 2023 r.
7 i 21 września 2023 r.
Ostatnie wpłaty 5 października 2023 r.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

21.04.2023

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

ZARZĄD ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 21.04.2023 r.
Początek obrad:
W I terminie godz. 17:30, w II terminie* godz.18:00
*Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

16.04.2023

Włączenie wody na terenie ROD

Informujemy, że dnia 01.04.2023 r. o godz. 10:00 zostanie włączona woda – prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce przed niekontrolowanym wypływem wody.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

15.03.2023

Komunikat KZ PZD

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” informuje, że Krajowy Zarząd PZD w dniu 12.01.2023 r. Uchwałą nr 1/2023 przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023 oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań.
Pełna treść dostępna tutaj:  Uchwała Nr 1/2023.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

16.01.2023

Uchwała OR PZD w Poznaniu

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” informuje, że UCHWAŁĄ NR 2/III/2022, z dnia 19.12.2022 r., Okręgowa Rada POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW w Poznaniu postanowiła zmienić wysokość opłaty ogrodowej, wnoszonej przez działkowca w roku nabycia działki na kwotę 350,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
Pełna treść dostępna tutaj:  Uchwała Nr 2/III/2022.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

02.01.2023

Uchwała KR PZD

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” informuje, że UCHWAŁĄ NR 1/XVII/2022, z dnia 14.12.2022 r., Krajowa Rada POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW postanowiła przedłużyć o rok kadencję organów PZD w jednostce krajowej oraz w jednostkach terenowych i rodzinnych ogrodach działkowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pełna treść dostępna tutaj:  Uchwała Nr 1/XVII/2022.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

02.01.2023


Zakaz wjazdu na teren ROD

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” informuje, że UCHWAŁĄ ZARZĄDU z dnia 19.10.2021 r., w celu utrzymania drożności alejek ogrodowych zostaje wprowadzony zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych od dnia 05.11.2022 r. do dnia 10.04.2023 r., lub do odwołania.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

05.10.2022

Wyłączenie wody na terenie ROD

Informujemy, że od dnia 29.10.2022 r., lub w przypadku wcześniejszego wystąpienia przymrozków, zostanie wyłączona woda - prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce na okres zimowy.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

05.10.2022

Kontenery na zielone odpady

Informujemy, że w dniu 29.09.2022 r. w godz.7°° - 20°° oraz w dniu 30.09.2022 r. w godz.8°° - 12°° zostaną podstawione kontenery tylko na odpady zielone i gałęzie, które muszą być pocięte na odcinki o długości 0,5m.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

08.09.2022

Panel Działkowicza

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy nową usługę - „Panel Działkowicza” - dzięki której każdy Działkowicz będzie mógł, w dowolnej chwili i miejscu, sprawdzić bieżące dane dotyczące jego działki, takie jak: opłaty eksploatacyjne, dokonane wpłaty, odczyty liczników energii elektrycznej i wody oraz naliczone od zużytych mediów koszty. Osoby zainteresowane dostępem do usługi, proszone są o kontakt z administratorem witryny, tel. 737 567 005, celem otrzymania indywidualnego hasła dostępu.

Jacek Czernicki

CZŁONEK ZARZĄDU ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

04.08.2022

Nowa strona ROD „Pszczółka Maja” na Facebook'u

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy nową stronę ROD „Pszczółka Maja” na Facebook'u, gdzie będzie można się zapoznać z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi działalności naszego Ogrodu.

Jacek Czernicki

CZŁONEK ZARZĄDU ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

28.07.2022

Informacja finansowa za 2021 rok

Zgodnie z art. 33 ust. 2-4 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Zarząd ROD przedstawia Informację Finansową dotyczącą prowadzenia ROD w 2021 r.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

19.07.2022

Zaproszenie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wystosował pod naszym adresem zaproszenie do udziału w wyjątkowych wydarzeniach, przygotowanych z okazji Tygodnia Liczenia Motyli, które odbędą się w dniach 18-19.07.2022 r. Pełna treść wiadomości oraz szczegóły dostępne tutaj:  Zaproszenie ZPKWW

Jacek Czernicki

CZŁONEK ZARZĄDU ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

15.07.2022

Odczyt stanu wodomierzy

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” informuje, że w dniach od 11 do 13 sierpnia 2022 r. w godz. 09:00-20:00 będą odczytywane stany wodomierzy. Upoważnionym przez Zarząd ROD do odczytu wodomierzy jest Pan Jacek Czernicki dz. nr 1 tel. 737 567 005.
Prosimy o udostępnienie wodomierzy do odczytu. W przypadku nieobecności użytkownika działki podczas terminowego odczytu wodomierzy stan licznika należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu lub osoby uprawnionej przez Zarząd.
Uniemożliwienie odczytu licznika, lub nie podanie jego stanu, spowoduje naliczenie ryczałtu w wysokości 1,00 zł/m² działki.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

12.07.2022

Dzień Dziecka

13 Czerwca 2022 r. Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie zorganizował, z okazji Dnia Dziecka, kolejną imprezę, w której wzięły udział dzieci z Grupy „Jeżyki” Żłobka Miejskiego nr 2 w Gnieźnie. Zdjęcia z imprezy dostępne w galerii.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

30.06.2022

Komunikat

W związku z powtarzającymi się przypadkami parkowania pojazdów mechanicznych na alejkach, przypominamy, że zgodnie z REGULAMINEM RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku:
§ 34 [Alejki i drogi]
1) Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).
2) Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione
sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.
§ 68 [Zakazy porządkowe]
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:
1) zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu
wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
2) wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
3) gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej
estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
4) stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.,
5) spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych,
6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych
bez zgody walnego zebrania ROD.
Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego Statut Polskiego Związku Działkowców

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

15.06.2022

Dzień Dziecka

3 Czerwca 2022 r. Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie zorganizował, z okazji Dnia Dziecka, plenerową imprezę, w której wzięły udział dzieci z przedszkola w Pyszczynie. Zdjęcia z imprezy dostępne w galerii.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

03.06.2022

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

Informujemy, że do dnia 30.06.2022 r. każdy Działkowiec zobowiązany jest do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw wynika z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń. zm.) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dalej zwaną „ustawą” oraz w art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie - link do strony

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

12.05.2022

Zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na podstawie uchwał Walnego Zebrania członków PZD, odbytego w dniu 29.04.2022 r., uchwalono wysokość opłat na pokrycie funkcjonowania ROD w 2022 r.
 1. Opłata ogrodowa – 0,75 zł/m² działki (w tym 0,10zł/m² - partycypacja zgodnie z §151 ust.1 i 2 statutu PZD
  w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców).
 2. Składka członkowska – 6,00 zł (w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie,
  każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%).
 3. Opłata ogrodowa energetyczna w wysokości 10,00 zł od działki w ROD.
 4. Oplata ogrodowa wodna w wysokości 10,00 zł od działki w ROD.
 5. Opłata za wywóz śmieci z ROD w wysokości 70,00 zł od działki w ROD.
 6. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25,00 zł.
 7. Opłata za 1m³ zużytej wody wg faktury z PWiK Gniezno, płatna po odczycie wodomierzy w miesiącu sierpniu.
 8. Opłata za 1 kWh zużytego prądu wg faktury z ENEA, płatna po odczycie liczników w miesiącu sierpniu i grudniu br.
 9. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców 500,00 zł.
 10. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców w 2022 r. – 300,00 zł.
 11. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej – 450,00 zł.
Opłaty wymienione w poz. 1 – 6 należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną można wnosić na konto ROD
w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. o/Gniezno
nr konta: 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990
lub u skarbnika ROD ( tel. 607 715 470) podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD
w godz.16:00-18:00 w dniach:
12 i 19 maja 2022 r.; 23 i 30 czerwca 2022 r.
7 i 21 lipca 2022 r.; 11 i 25 sierpnia 2022 r.
8 i 22 września 2022 r.
Ostatnie wpłaty 6 października 2022 r.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

11.05.2022

Włączenie wody na terenie ROD

Informujemy, że dnia 26.03.2022 r. o godz. 10:00 zostanie włączona woda – prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce przed niekontrolowanym wypływem wody.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

21.03.2022


Zakaz wjazdu na teren ROD

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” informuje, że UCHWAŁĄ ZARZĄDU z dnia 19.10.2021 r., w celu utrzymania drożności alejek ogrodowych zostaje wprowadzony zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych od dnia 02.11.2021 r. do dnia 10.04.2022 r., lub do odwołania.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

21.10.2021

Wyłączenie wody na terenie ROD

Informujemy, że od dnia 08.11.2021 r., lub w przypadku wcześniejszego wystąpienia przymrozków, zostanie wyłączona woda - prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce na okres zimowy.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

21.10.2021

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

ZARZĄD ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 19.08.2021 r. na placu przed świetlicą ROD Gniezno, ul. Pomowska 62.
Początek obrad:
W I terminie godz. 17:30 w II terminie godz.18:00
**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Ryszard Witajewski

CZŁONEK ZARZĄDU ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

05.08.2021

Zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na podstawie uchwały nr 347/2020 z dnia 1.12.2020 r. Krajowego Zarządu PZD §2 ustalono zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD w 2021 r.
 1. Opłata ogrodowa – 0,65 zł/m² działki ( w tym 0,08zł/m²- partycypacja zgodnie z §151ust.1i2 statutu PZD w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców).
 2. Składka członkowska 6,-zł (w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%).
 3. Opłata ogrodowa energetyczna w wysokości – 10,-zł od działki w ROD.
 4. Oplata ogrodowa wodna w wysokości – 10,-zł od działki w ROD.
 5. Opłata za wywóz śmieci z ROD w wysokości – 90,-zł od działki w ROD (w tym 30,-zł na pokrycie niedoboru za 2020 r.)
 6. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25,-zł.
 7. Opłata za 1m³ zużytej wody wg faktury z PW i K Gniezno płatna po odczycie wodomierzy.
 8. Opłata za 1kWh zużytego prądu wg faktury z ENEA płatna po odczycie liczników w m-cu sierpniu i grudniu br.
 9. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców 500,-zł).
 10. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców w 2021 r. – 300,-zł.
 11. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej – 450,-zł.
Opłaty wymienione w poz. 1-6 należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2021 r.
Opłaty można wnosić na konto ROD w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. o/Gniezno
nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990
lub u skarbnika ROD podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD
w godz. 16-18 w dniach:
6 i 20 maja 2021 r.; 10 i 24 czerwiec 2021 r.; 8 i 22 lipca 2021 r.; 5 i 19 sierpnia 2021 r.
9 i 23 września 2021r,; 7 i 14 października 2021 r.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

18.04.2021

Włączenie wody na terenie ROD

Informujemy, że dnia 10.04.2021 r. o godz. 10:00 zostanie włączona woda. Prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce przed niekontrolowanym wypływem wody.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

24.03.2021

Zakaz wjazdu przedłużony

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” informuje, że UCHWAŁĄ ZARZĄDU z dnia 12.11.2019 r., w celu utrzymania drożności alejek ogrodowych, zostaje wprowadzony zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych, ze względu na podmokły teren zakaz wjazdu zostaje przedłużony do dnia 10.04.2021 r.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

24.03.2021

Wyłączenie wody

Informujemy, że od dnia 21.11.2020 r., lub w przypadku wcześniejszego wystąpienia przymrozków, zostanie wyłączona woda. Prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce na okres zimowy.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

17.11.2020


Zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych

UWAGA DZIAŁKOWCY!
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” informuje, że UCHWAŁĄ ZARZĄDU z dnia 12.11.2019 r., w celu utrzymania drożności alejek ogrodowych, zostaje wprowadzony zakaz wjazdu WSZELKICH POJAZDÓW MECHANICZNYCH od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.03 2021 r. lub do odwołania.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

17.11.2020

Do góry