Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

Informujemy, że do dnia 30.06.2022 r. każdy Działkowiec zobowiązany jest do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Obowiązek składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw wynika z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń. zm.) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dalej zwaną „ustawą” oraz w art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie - link do strony
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”
12.05.2022

Zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na podstawie uchwał Walnego Zebrania członków PZD,
odbytego w dniu 29.04.2022 r., uchwalono wysokość opłat na pokrycie funkcjonowania ROD w 2022 r.
 1. Opłata ogrodowa – 0,75 zł/m² działki (w tym 0,10zł/m² - partycypacja zgodnie z §151 ust.1 i 2 statutu PZD
  w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców).
 2. Składka członkowska – 6,00 zł (w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie,
  każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%).
 3. Opłata ogrodowa energetyczna w wysokości 10,00 zł od działki w ROD.
 4. Oplata ogrodowa wodna w wysokości 10,00 zł od działki w ROD.
 5. Opłata za wywóz śmieci z ROD w wysokości 70,00 zł od działki w ROD.
 6. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25,00 zł.
 7. Opłata za 1m³ zużytej wody wg faktury z PWiK Gniezno, płatna po odczycie wodomierzy w miesiącu sierpniu.
 8. Opłata za 1 kWh zużytego prądu wg faktury z ENEA, płatna po odczycie liczników w miesiącu sierpniu i grudniu br.
 9. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców 500,00 zł.
 10. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców w 2022 r. – 300,00 zł.
 11. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej – 450,00 zł.
Opłaty wymienione w poz. 1 – 6 należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną można wnosić na konto ROD
w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. o/Gniezno
nr konta: 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990
lub u skarbnika ROD ( tel. 607 715 470) podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD
w godz.16:00-18:00 w dniach:
12 i 19 maja 2022 r.; 23 i 6 czerwca 2022 r.
7 i 21 lipca 2022 r.; 11 i 25 sierpnia 2022 r.
8 i 22 września 2022 r.
Ostatnie wpłaty 6 października 2022 r.
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”
11.05.2022

Włączenie wody na terenie ROD

Informujemy, że dnia 26.03.2022 r. o godz. 10:00 zostanie włączona woda – prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce przed niekontrolowanym wypływem wody.
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”
21.03.2022

Zakaz wjazdu na teren ROD

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” informuje, że UCHWAŁĄ ZARZĄDU z dnia 19.10.2021 r., w celu utrzymania drożności alejek ogrodowych zostaje wprowadzony zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych od dnia 02.11.2021 r. do dnia 10.04.2022 r.,
lub do odwołania.
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”
21.10.2021

Wyłączenie wody na terenie ROD

Informujemy, że od dnia 08.11.2021 r., lub w przypadku wcześniejszego wystąpienia przymrozków, zostanie wyłączona woda – prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce na okres zimowy.
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”
21.10.2021

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

ZARZĄD ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 19.08.2021 r. na placu przed świetlicą ROD Gniezno, ul. Pomowska 62.
Początek obrad:
W I terminie godz. 17:30 w II terminie godz.18:00
**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
CZŁONEK ZARZĄDU ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”
Ryszard Witajewski
05.08.2021

Zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD

KOMUNIKAT
Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na podstawie uchwały nr 347/2020 z dnia 1.12.2020 r. Krajowego Zarządu PZD §2 ustalono zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD w 2021 r.
 1. Opłata ogrodowa – 0,65 zł/m² działki ( w tym 0,08zł/m²- partycypacja zgodnie z §151ust.1i2 statutu PZD w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców).
 2. Składka członkowska 6,-zł (w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%).
 3. Opłata ogrodowa energetyczna w wysokości – 10,-zł od działki w ROD.
 4. Oplata ogrodowa wodna w wysokości – 10,-zł od działki w ROD.
 5. Opłata za wywóz śmieci z ROD w wysokości – 90,-zł od działki w ROD (w tym 30,-zł na pokrycie niedoboru za 2020 r.)
 6. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25,-zł.
 7. Opłata za 1m³ zużytej wody wg faktury z PW i K Gniezno płatna po odczycie wodomierzy.
 8. Opłata za 1kWh zużytego prądu wg faktury z ENEA płatna po odczycie liczników w m-cu sierpniu i grudniu br.
 9. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców 500,-zł).
 10. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców w 2021 r. – 300,-zł.
 11. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej – 450,-zł.
Opłaty wymienione w poz. 1-6 należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2021 r.
Opłaty można wnosić na konto ROD w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. o/Gniezno
nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990
lub u skarbnika ROD podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD
w godz. 16-18 w dniach:
6 i 20 maja 2021 r.; 10 i 24 czerwiec 2021 r.; 8 i 22 lipca 2021 r.; 5 i 19 sierpnia 2021 r.
9 i 23 września 2021r,; 7 i 14 października 2021 r.
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”
18.04.2021

Włączenie wody na terenie ROD

Informujemy, że dnia 10.04.2021 r. o godz. 10:00 zostanie włączona woda. Prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce przed niekontrolowanym wypływem wody.
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”
24.03.2021

Zakaz wjazdu przedłużony

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” informuje, że UCHWAŁĄ ZARZĄDU z dnia 12.11.2019 r., w celu utrzymania drożności alejek ogrodowych, zostaje wprowadzony zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych, ze względu na podmokły teren zakaz wjazdu zostaje przedłużony do dnia 10.04.2021 r.
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”
24.03.2021

Wyłączenie wody

Informujemy, że od dnia 21.11.2020 r., lub w przypadku wcześniejszego wystąpienia przymrozków, zostanie wyłączona woda.
Prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce na okres zimowy.
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”
17.11.2020

Zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych

UWAGA DZIAŁKOWCY!
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” informuje, że UCHWAŁĄ ZARZĄDU z dnia 12.11.2019 r., w celu utrzymania drożności alejek ogrodowych, zostaje wprowadzony zakaz wjazdu WSZELKICH POJAZDÓW MECHANICZNYCH od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.03 2021 r. lub do odwołania.
ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”
17.11.2020