R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.
Stronę przekazującą reprezentowali zastępca Kierownika Wydziału Geodezji - Antoni Krygier oraz Inspektor Miejski - Zdzisław Stankowiak.
Stronę przyjmującą reprezentowali natomiast Prezes Polskiego Związku Działkowców (Zarząd Wojewódzki w Poznaniu) - Czesław Wolski wraz z Główną Księgową - Haliną Parzycką.
Na przekazanym nam terenie znajdowało się wówczas 78 działek będących w posiadaniu pracowników Państwowego Ośrodka Maszynowego od 1981 roku.
Prezydium Wojewódzkiego Zarządu PZD w Poznaniu dokonało nadania członkostwa Związku i przydziału działki dla dotychczasowych użytkowników. Powołano również Komitet Organizacyjny Powstania Ogrodu, w skład którego weszli: Prezes Jan Łącki oraz Skarbnik Marek Wojtczak.
W dniu 2 maja 1990 roku odbyło się I Walne Zebranie członków ogrodu, na którym przyjęto nazwę: Pracowniczy Ogród Działkowy im. Pszczółka Maja w Gnieźnie.
W latach 1991 - 1992 założono opłotowanie od strony drogi prowadzącej na Pyszczyn oraz ul. Pomowskiej. W przeciągu kolejnych dwóch lat Ogród wzbogacił się o sieć wodociągową. W latach 1995 - 1996 Zarząd zrealizował inwestycję, dzięki której Działki zyskały przyłącze energii elektrycznej.
W sezonie 1996/1997 wybudowano linię kablową niskiego napięcia celem zasilania altan prądem jednofazowym. Do najbardziej zaangażowanych w ten proces działkowców należeli panowie: Góralczyk, Malinger, Wolek, Sitek, Hanusiak, Szadkowski, Cichocki, Miczyński oraz Szalbierz.
W dniu 10 lipca 1997 nastąpiło oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o powierzchni 6,08 ha, na którym urządzony jest nasz Ogród.
W sezonie 2010 wykonano remont Domu Działkowca oraz wykonano napis a także grafikę na jego elewacji nakładem pracy Państwa Aliny, Sławomira i Mileny Grenda.